Sluiten X

Streeft u naar een natuurlijk bosbeheer van het openbaar groen? Natuurlijk beheer is vooral geschikt voor grotere groenprojecten zoals een bosplantsoen of struweel. Bij het juiste beheer kan zo’n bosplantsoen, struweel of singel uitgroeien tot een natuurlijk geheel waarin zoogdieren, vogels en insecten beschutting zoeken en zich thuis voelen.

Sociale veiligheid

Uitdunnen van struweel heeft ook een gunstige invloed op de sociale veiligheid. Struweel langs wandel-, fiets- achterpaden en langs wegen kan uitgroeien tot een te dichte beplanting, die daardoor het zicht naar andere weggedeeltes ontneemt. Regelmatig dunnen voorkomt onveilige situaties.

Medewerkers Medewerkers Medewerkers
CTA rechter afbeelding CTA rechter afbeelding

Vernieuwend denken

Een verfrissende kijk op het nieuwe ondernemen in de groene buitenruimte.

Ontzorgen Ontzorgen

Binnen onze dienstverlening staat een grote mate van flexibiliteit en stiptheid staan centraal. Wij worden geïnspireerd door de samenwerking met onze opdrachtgevers en streven naar een oplossingsgerichte benadering

Duurzame relatie

Kwaliteit is in onze dienstverlening optimaal gewaarborgd middels de certificeringseisen welke deel uitmaken van onze dagelijkse bedrijfsvoering. In alles wat we doen, denken we na over de veiligheid, het welzijn van onze opdrachtgevers en werknemers en hun omgeving

Ga verder